Eksjö

Eksjö kommuns stora problem: Barn

Eksjö kommuns folkmängd rekordökade ifjol. Ökningen låg på över 2 procent. Kommunen fick 339 fler invånare. Men bakom siffrorna döljer sig problem.

Problemet är samma som de senaste åren. Det föds färre än det dör. Efter att ha närmat sig noll steg födelseunderskottet till 40 ifjol.
Antalet födda sjönk till blott 172 medan antalet döda steg till 212.
Folkmängdsökningen berodde således enbart på inflyttning. 1496 flyttade in till kommunen och 1120 flyttade därifrån.

Dessutom fortsätter kommuninvånare att flytta till Jönköping och andra större städer i Sverige. Folkmängdsökningen berodde helt och hållet på inflyttning från utlandet. Flyttöverskottet från utlandet låg på hela 500 personer.

Eksjö kommuns ledning har länge sökt att få de som pendlar till kommunen (många arbetar på Höglandssjukhuset men bor i grannkommunerna) att flytta till kommunen. Det verkar inte fungera.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook