Eksjö och Nässjö är fortfarande sämst | Höglandsnytt
Ekonomi Eksjö Nässjö Ydre

Eksjö och Nässjö är fortfarande sämst

Du tycker om dina pengar men det finns någon som älskar dem ännu mer och som när som helst kan ta dem.

Ydre kommun har fått vissa ekonomiska problem och för att finansiera behoven av utbyggnad och fler platser i äldreomsorgen samt skapa stabilitet i finanserna har beslut om skattehöjning tagits.

Det handlar om 60 öres höjning och dessutom måste kommunala verksamheten bantas med fem miljoner till år 2021. Skattesatsen höjs därmed från 32,65 till 33,25.

Skattetrycket är dock fortfarande lägre än Höglandsgrannarna. Eksjö kommun ligger på en tokhög skatt på över 34 procent. Där har skattebetalarna nyligen sett ca 9 miljoner kr försvinna efter att kommunala bostadsbolagets VD lärt känna ett konsultföretag som fick härja fritt i ett par. Nässjö kommun ligger ännu högre vad gäller skatt och där kan ytterligare en skattehöjning komma.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook