Debatt

Eksjö tingsrätt spelar en betydelsefull roll

Den uppkomna diskussionen om framtiden för Eksjö tingsrätt är viktig att snarast reagera på. Flera perspektiv på frågan är mycket angelägna.

Medborgarperspektiv

Det är ett demokratiskt medborgarkrav att landets rättssystem med domstolar, polis och åklagare m fl myndigheter har en geografisk spridning i enlighet med befolkningsbilden. Ur medborgarsynpunkt är det högst angeläget att känna att rättssäkerheten kan identifieras i bl a tingsrätter i närområdet och icke enbart i landets residensstäder, oavsett om de heter Linköping, Jönköping, Kalmar eller Växjö.

 

Tillgänglighetsperspektiv

Närheten och därmed tillgängligheten till en tingsrätt är grundläggande för en rättsstat och därmed möjligheten för alla parter att kunna delta i rättsarbetet såsom målsägande och vittnen och i andra funktioner. Att avveckla Eksjö tingsrätt skulle ur ett tillgänglighetsperspektiv avsevärt försvåra situationen för drygt 100.000 människor som rätteligen kan ställa krav på närhet till en tingsrättsfunktion

 

Utvecklingsperspektiv

För befolknings- och näringslivsutvecklingen är tingsrätt och polis och andra samhällsfunktioner av stort värde. Sverige behöver utvecklingsfaktorer över hela landet och detta gäller även för norra och mellersta Småland. Att avveckla tingsrätten skulle ur ett befolknings- och näringslivsperspektiv vara mycket förödande och negativt påverka ett antal yrkeskategorier såsom olika inriktningar av advokater och andra specialistfunktioner, som området såväl behöver. Allmänt utgör rättsfunktioner starka utvecklingsfaktorer.

 

Regionperspektiv

Att fullständigt utarma nordöstra delen av Jönköpings län och därmed stora delar av norra Småland på tingsrätt är förödande. Hela norra Kalmar län saknar, redan i dagsläget tingsrätt och därmed alltså Västervik, Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby m fl kommuner.

 

Oaktat kommande större regionbildningar skulle Eksjö kunna ha en regionfunktion som tingsrätt för södra Östergötland, norra Kalmar län samt för hela Höglandsområdet. Därmed skulle tingsrätten i Eksjö avsevärt kunna förbättra medborgar- och tillgänglighetsperspektiven för ungefär en kvarts miljon invånare.

 

Effektivitetsperspektiv

Olika mått på effektivitet; ekonomi, antal mål, omloppstider, avverkningstakt, balanser, personalkompetens och budgetuppfyllelse talar samtliga för att Eksjö tingsrätt är bland de främsta i landet. Att i detta läge och dessutom med nyligen ombyggda lokaler (till gällande säkerhetskrav) och nytt polishus för Höglandspolisen avveckla Eksjö tingsrätt är knappast en åtgärd som Sverige, Höglandsområdet och norra Småland gagnas av, tvärtemot.

 

Slutsatser

Sverige och utvecklingen i landet behöver Eksjö tingsrätt. Alla fakta talar för en fortsatt förädling av befintlig tingsrätt och att detta gagnar landet och Höglandet. Ur demokrati- och medborgarsynpunkt är det mer än berättigat att tingsrätten finns kvar. Det geografiska ansvarsområdet kan med fördelas ses över vad gäller norra Kalmar län, vars situation avsevärt kan förbättras med Eksjö tingsrätt.

                     

Behåll och utveckla Eksjö tingsrätt!

 

För Höglandets kommuner

                     

L-E FELDT

Aneby

L BOGREN

Eksjö

B ZANDER

Nässjö

S GUSTAFSSON

Sävsjö

A WILANDER

Tranås

T BOHMAN

Vetlanda

                                           

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook