Nyheter

Eksjöradiologen hämtar hjälp från Australien

Världen krymper. Från och med i dag kan radiologbilder som tas på kliniken vid Höglandssjukhuset komma att granskas ochvärderas av radiologer i Sydney eller möjligen i Barcelona. Effekt: färre hyrläkare och säkerställd kompetens.

Det är de radiologiska klinikernainom landstinget i Jönköpings län som tecknat ett avtal för den hör distansgranskningen på ndistans. Sydneyresurserna ska användas under jourtid, Barcelona för icke akuta bedömningar.

På kliniken i Sydney arbetar svenska radiologer, som konfererar med sjuksköterskorna i Eksjö.

”Det ger oss möjlighet att hög kompetens tillgänglig både natt- och dagtid” säger Lars Lindberg, verksamhetschef på radiologiska kliniken i Eksjö.

Samtidigt som försöken med Dydney genomförs ska också icke akuta undersökn ngar skickas till Barcelona för motsvarande granskning. Det ska ske från länets samtliga radiologiska kliniker.

Det är brist på radiologer som ligger bakom den här breddningen – men får nu större möjligheter att genomföra planerade undersökningar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook