Höglandet

ELDNINGSFÖRBUD – Blir inga valborgseldar ikväll

Eldningsförbud råder fortsatt i Jönköpings län. Valborgseldarna ställs in.

Det är fortsatt torrt i markerna i Jönköpings län och i kombination med prognosunderlag inför kommande dygn från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har räddningstjänsterna i länet valt att låta eldningsförbudet ligga kvar.

Eldningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att tända brasor på Valborgsmässoafton. Förbudet omfattar som tidigare eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) utomhus. Utomhus innebär skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Även pyroteknik kan antända torrt gräs och bedöms inte kunna användas på ett säkert sätt under rådande förutsättningar i skog och mark.

Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook