En bedrövlig rapport! | Höglandsnytt
Debatt

En bedrövlig rapport!

Efter att ha tagit del av kriskommittens rapport kan sammanfattningen bara bli en: bedrövligt. Men kunde man vänta sig något annat?

Rapporten är ju utförd av dem som formade politiken inför valet och tillhör den gruppering som för länge sedan lämnat arbetarrörelsens idéarv, visioner, vilja och lidelse.

 

Det som direkt slår läsaren är att man inte sakligt kan förklara och levandegöra vad orden står för. Nu blir rapporten, istället för att vara saklig och klargörande en sorts slagordsuppräkning. Hela tiden blir det halvkväden visa där det är omöjligt att begripa vad kommittén menar eller föreslår. Vad betyder t ex att socialdemokratin måste bli modernare? Ja, inte betyder det att den skall gå åt vänster för det förklarade en av ledamöterna Johannesson ängsligt att det skulle man inte. Menade man åt höger då? Eller…?

 

Det som jag framförallt saknade var ställningstagande till EU. Vi vet att Lissabonfördraget är en politisk grundlag som till 90 procent grundas på nyliberal ideologi. Socialdemokraterna har med hull och hår svalt allt som kommit från EU och tom röstat ja till Lissabonfördraget!

 

Därför hade det varit mer än på sin plats att odla självkritik och erkänt sina misstag men också hur man i framtiden skall förhålla sig till EU. Genom okritiskt anammande av EU har man med all säkerhet tappat hundratusentals röster. EU har ju varit den främsta orsaken till att socialdemokratin fjärmat sig från sina rötter och blivit ett borgerligt parti. Detta måste man våga erkänna om man vill komma tillbaka.

 

Kriskommitténs rapport står i mycket skarp kontrast till Lena Sommestads förmåga till analys och konkretisering. Men också hennes långt gångna arbete med att forma en hållbar socialdemokratisk politik. Med henne som utredare hade vi med säkerhet haft ett dokument som kunnat ligga till grund för socialdemokraternas framtida politik och inte som nu nödvändigtvis måste kastas i papperskorgen eftersom rapporten helt saknar värde.

 

Jag stärks ännu mer efter läsningen av rapporten att skall socialdemokratin återkomma i regeringsställning då måste man bli att parti i tiden och då finns det bara en kandidat –  Lena Sommestad.

 

OLLE LJUNGBECK

Gävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook