Debatt Opinion

En fasansfull rättslöshet

I onsdags (18/1) sände radions program 1, ett program om hur invandrarbarn behandlas av föräldrar och släkt. Det är barn med islamistisk och hederskulturell bakgrund. Programmet borde sändas i tv så att det går upp för svenska folket hur barn – vars föräldrar sökt en fristad i Sverige – fortsätter att behandla sina barn utifrån hederskultur, islamistisk religion och enligt månghundraåriga traditioner.

Ordet rättsröta från regering, riksdag och de rättsvårdande organen är här ingen överdrift. Enligt programmet är i dag 70000 svenska ungdomar berövade rättigheten att själva välja vem de vill gifta sig med. Föräldrar och släktingar som på ett fundamentalistiskt sätt är kvar i islam, hederskultur etc tar till nästan vilka metoder som helst för att tvinga sina barn att följa klanens, religionens eller hederskulturens krav.
Skildringarna hur flickor behandlas, misshandlas och bortförs till hemlandet för att tvingas gifta sig med den släkten utvalt är avskyvärt. Många som förts bort har ej kommit tillbaka utan fått vara kvar och gå en fruktansvärd framtid till mötes.

Spar ingen möda
Regering, politiker, salongsradikaler spar ingen möda när det gäller att ifrågasätta allt Sverigedemokraterna påvisar som är problematiskt eller oförsvarligt i invandrarpolitiken. I stället för detta borde de se verkligheten och angripa avarterna.
Hur många hedersrelaterade mord är i dag ouppklarade? Har inte dessa ungdomar men också kvinnor rätt till samma lagskydd som etniska svenskar.
I stället för att angripa dessa stora problem gör man stor sak om en företagare inte vill anställa någon med niqab eller burka.
I stort sett sopas alla problem med invandringen under mattan medan de som sätter fingret på dem, skälls för rasister, invandrarfientliga etc etc.
De rättsvårdande organen måste se till att invandrarflickor/pojkar får delta i idrott, sport, simning, dans, undervisning i sexualkunskap på precis samma villkor som etniska svenskar.

Acceptera demokratin
Vi måste kräva att oavsett religion, kulturell bakgrund så skall invandrare anpassa sig och acceptera de allmänna värderingar som Sveriges regering, riksdagen och svenska folket står för. Deras kultur vad avser musik, konst, matkultur etc är deras egen ensak. Däremot skall de acceptera demokratin, kvinnor och mäns lika värde. Men också att religionen eller kulturella sedvanor som kränker den enskilde inte accepteras.
Det är hög tid att vi behandlar invandrare som svenska medborgare. Den nonchalans man visar mot avarter bland invandrare inger inte respekt för rättsstaten. Den innebär samma ofrihet för de som förtrycks av sina egna som det förtryck de upplevde i sitt hemland.

Olle Ljungbeck,
Gävle

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook