Ekonomi Tranås

En halv miljard – Höglandsföretagare bäst i Sverige

På en prisutdelning på Grand Hotel i Stockholm i slutet av förra vekcan delades 2015 års Guldklubba ut till Per Olof Westlin, ordförande i Tranåsbaserade Kanonaden Entreprenad AB.

Juryns motivering för Per Olof Westlin:
Kanonaden är ett småländskt anläggningsbolag, specialiserat på entreprenader i samband med energiinvesteringar i främst vindkraftverk, högspänningsnät och kraftvärmeverk. Från en försäljning 2008 på 60-70 miljoner kronor omsätter bolaget idag över en halv miljard kronor med god lönsamhet.

Per Olof Westlin har personligen en stor del i denna utveckling. Sedan han tillträdde som ordförande 2008 har han starkt bidragit till att lösa bolagets dåvarande likviditetskris, byggt upp en professionell ekonomistyrning och tillsatt ny VD. Han har bringat ordning och reda i styrelsearbetet och skapat en effektiv struktur med väl förberedda möten med rätt frågor i fokus, noggrann dokumentation och strikt uppföljning av fattade beslut. Genom sitt affärssinne och en god känsla för entreprenörskap bidrar Per Olof också aktivt i avgörande affärsfrågor.

Per Olof Westlins ordförandeskap illustrerar vad en extern ordförande kan betyda i ett starkt entreprenörsdrivet bolag för att skapa en struktur och ordning som möjliggör snabb och lönsam tillväxt under kontrollerade former.

Utmärkelsen Guldklubban instiftades 2005 av Deloitte och StyrelseAkadamein för att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll genom att genom utmärkelsen Guldklubban lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken.
Per Olof var nominerad av StyrelseAkademien Jönköping redan ifjol och var med i slutdiskussionerna redan då.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook