Debatt

En nyvald partiordförandes Installationstal

Nästa vecka åker valda ombud från Jönköpings län till socialdemokraternas extrakongress för att välja ny partiordförande och partisekreterare. Båda kan inspirera och lyfta partiet, det blir tillfälle att diskutera politik och samhällsfrågor.

Det behövs.

 

Fem år av moderat politik har satt sina spår i samhället, det märks främst på den numera utbredda fattigdom vars like vi inte ha sett sedan i början på förra seklet. De senaste årens borgerliga politik med förändringar i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring har slagit igenom med full kraft och trygghetssystemen ger inte längre samma ekonomiska rygghet som tidigare.

 

Den grupp som drabbas hårdast är barnen, sedan år 2006 har barnfattigdomen ökat med nästan 50 procent, vilket betyder att vart sjunde barn lever i fattigdom. Runt omkring oss har vi barn som inte klarar av läxor för att det inte finns pengar till glasögon, som mobbas för att de har samma kläder till skolan två dagar i rad och som låtsas vara sjuka när det är skolutflykt. Vi kan utrota barnfattigdomen om vi vill.

 

För det är precis det som politik handlar om – att vilja. Att vilja föra en politik som enar och inte splittrar, som minskar klyftorna för att hålla ihop Sverige. För att lyckas med det krävs satsning på jämställdhetsfrågorna, och Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Det handlar om att ge kvinnor samma tillträde till arbetsmarknaden och rätt till heltid, att individualisera föräldraförsäkringen och satsa på barn- och äldreomsorgen. Kvinnors rätt till eget arbete och egen försörjning är en grundförutsättning för ett fungerande välfärdssamhälle.

 

Vi har under de senaste åren sett hur att allt fler lämnar socialdemokratiska partiet, sitt fackmedlemskap och folkbildningsrörelserna. Avståndet mellan folket och makten ökar, samtidigt som möjligheterna för människor med olika bakgrunder att mötas minskar. Valrörelsen 2010 glömde vi en gammal läxa: vi vinner inte valrörelser i media och med storslagna kampanjer. Vi är ett folkrörelseparti där vi möter människor i deras vardag, på arbetsplatserna, i föreningsverksamheten och i hemmen.

 

Äntligen kan vi tillsammans fokusera på vårt uppdrag – kampen mot orättvisorna i samhället. Vi blir fullt ut ett feministiskat parti först när jämställdhetsfrågorna uppvärderas av såväl kvinnliga som manliga politiker och vi kan engagera oss på lika villkor. Där är Socialdemokraterna ärligt talat inte idag. Vi kommer att lyssna noga när en nyvald partiordförande håller sitt Installationstal.

 

För S-kvinnor

CARINA HÄGG

Ordförande S-kvinnor Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook