En region för tillväxt och välfärd | Höglandsnytt
Debatt Nyheter Opinion

En region för tillväxt och välfärd

Vi socialdemokrater tror på Jönköpings län och dess framtid. Vi är övertygade om att det i vårt län finns en inneboende kraft som kan få vår välfärd och vårt näringsliv att blomstra. Dock sker aldrig utveckling av sig självt. Det är människorna som driver på för ökat välstånd, det är hur vi organiserar samhället som har betydelse. Ökad samverkan och ett stort engagemang kan genom en samordnad regional struktur få fart på vår tillväxt. En stark regional politisk inriktning behövs i framtiden och det erfordras en tydlig politik för de regionala insatserna. Två viktiga nycklar är infrastruktur och utbildning.

Regionförbundet i Jönköpings län är en viktig arena för att samordna olika aktörer och som påverkanskraft mot staten i viktiga frågor. Främsta målet för vårt regionala engagemang måste vara full sysselsättning. Fler företag och fler anställda i viktiga välfärdssektorer ger fler människor möjlighet att få en tryggad försörjning. Konjunkturen är just nu inne i ett osäkert skede.

Paradoxalt nog är det trots hög arbetslöshet många arbetsgivare som vittnar om att de inte finner personal med rätt kompentens. Därför måste regionförbundet tillsammans med näringslivet ta fram strategier för hur vi kompetensutvecklar arbetslösa.

Tillsammans med Högskolan, näringslivet och länets kommuner ska utbildningssystemet i länet utvecklas och stärkas. Regionförbundet ska verka för ett förbättra utbudet av utbildningar, fler arbetsmarknadsutbildningsplatser, en samordning av gymnasieprogrammen mellan länets skolor och fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolor och folkhögskolor. Fokusering och specialisering är en viktig del att stödja i Högskolans verksamhet och strategiska utveckling. Forskning och forskarutbildning bör kraftfullt understödjas, för att placera vår Högskola på toppnivå i landet.

Den nyligen genomförda kapacitetsutredningen på nationellt plan siktar enbart in sig på storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, samtidigt som vi i Jönköpings län vet att infrastruktursatsningar ute i landet får tillväxten att skjuta fart om vi satsar också i övriga tillväxtregioner i landet. Vi måste stärka vår position som logistikläge. Jönköping/Nässjö/Vaggeryd har under flera år utvecklat sina positioner nationellt. Detta ska vi kraftfullt understödja och förstärka.
Främst krävs det i vårt län nyinvesteringar i vår järnvägsinfrastruktur. Regionförbundet bör därför tydligt driva på för att åstadkomma dessa investeringar. En modern järnväg måste byggas i form av Götalandsbanan. Även vårt vägnät måste rustas upp och Riksväg 40 till Göteborg måste byggas ut till motorväg. De större riksvägarna i länet måste upprustas och läggas utanför samhällen. Bredbandsutbyggnaden i fiber och trådlöst med hög kapacitet måste fortsätta. Vår flygplats måste utvecklas för att säkra de internationella förbindelserna.

En mycket viktig fråga är möjligheten till ett gott boende i länet. Byggandet har generellt sett stagnerat i vårt län. Vi går nu mot en reell bostadsbrist och det överskott av lägenheter som behövs för snabba flyttningar är borta. En viktig orsak till det låga byggandet av hyresfastigheter är regeringens politik, som tydligt missgynnar hyresrätten. Denna utveckling måste brytas.

Vi socialdemokrater är beredda att ta vårt ansvar för att driva på Regionförbundet så att vi kan stärka tillväxten i hela vårt län.

Ulla Gradeen, Ordförande Socialdemokraterna i Jönköpings län
Elin Lagerqvist, 2:e vice ordförande Regionförbundet Jönköpings län
Lars Isaksson, Ledamot i Regionförbundets arbetsutskott

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook