En replik på Halldins domedagsprofetior | Höglandsnytt
Debatt

En replik på Halldins domedagsprofetior

Lars-Håkan Halldin (C) skriver några domedagsprofetior om landsbygdens dystra framtid (Höglandsnytt 11/11). Halldin tecknar i sot och aska. De dråpslag mot landsbygden Halldin målar upp ser han inga konstruktiva sätt att lösa.

Jag tycker det är viktigt att arbeta för att svensk landsbygd ska fortsätta vara vital och levande. Det gör man bäst genom att hitta nya möjligheter och förutsättningar för boende, kommunikation och sociala sysselsättningar.

 

Jag har nyligen lagt en motion till riksdagen om hur landsbygd ska än mera ges förutsättningar att leva. Där problematiserar jag bland annat svårigheterna kring kommunernas möjlighet att driva byskolor med vikande elevunderlag. Dystra domedagsprofetior gör ingen skillnad. Bättre då att staten skapar flexibla regelverk för friskolor. Så länge kvaliteten garanteras vill jag se att kommunerna ges ökade möjligheter att skapa flexibla lösningar för skolan. När det gäller Aneby vill jag vara tydlig med att de skolor som nu finns i Sunhult, Vireda och Aneby ska finnas kvar, lika så förskolor på de på de platser som finns idag, vi behöver snarare flera och då vill jag uppmuntra t.ex. utnyttjandet av barnomsorgspengen.

 

Likaså tog jag upp infrastrukturens betydelse för en levande landsbygd i motionen. Bland annat skriver jag om att det offentliga ska stimulera drivkrafter som finns, stödja engagemang och kompetens hos enskilda, föreningsliv och företag. Halldin berör min fråga till infrastrukturminister Anna-Karin Hatt. Svaret från ministern utgår från dessa drivkrafter, men stryker också under de täckningskrav som formulerats för områden där marknadskrafter har svårare att nå fram. Halldin kan vara säker på att jag kommer att fortsätta bevaka frågan.

 

Halldin levererar en svårslagen och långsträckt svada. Få eller inga motförslag ges dock av Halldin. Emellertid tror jag att det finns många olika konstruktiva sätt att fortsatt arbeta för en levande landsbygd. Sverige består av landsbygd såväl som tätort, det ska vara lika fantastiskt att bo och leva var som. Det är något jag arbetar oförtrutligt för som kristdemokratisk riksdagsledamot.

 

IERENE OSKARSSON

Kristdemokratisk riksdagsledamot

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook