Debatt

En samhällsfarlig vild stam av frilevande varghybrider i Sverige

Nya vargar planteras in och flyttas runt för att tillföra nya gener i en vargstam som tidigare grundlagts genom kriminella handlingar av en sekt som länge arbetat dolt med ekosofi och rovdjursreligion inom våra Svenska myndigheter.

Syftet med rovdjurspolitiken just nu är att sopa undan spåren efter att den svenska vargstammen härstammar ifrån inplanterade djurparksvargar som innehåller hundgener.

Gråben har blivit gulben i Sverige och nu skall det åtgärdas!

Med nya vargar och nya gener är det tänkt att en ny, livskraftig och friskare vargstam skall byggas upp som ersätter den genetiskt värdelösa som består av inavlade varghybrider som härstammar i från djurparker som dessutom är mer inavlade än helsyskon.

Vilda renrasiga vargar skall nu planteras ut för att ersätta de hunddjur som lever vilda i Sverige.

Hur mycket man än experimenterar, lappar och försöker laga så blir slutresultatet bara att ett helt nytt samhällsfarligt vilt hunddjur avlas fram och att en farlig blandras mellan varg och hund kommer att leva förvildad ibland människor.

Fler vargar betyder fler dödade jakt- och sällskapshundar. Vargen är som art extremt revirhävdande och även kannibal när tillfälle erbjuds. Vargen har en genetisk nedärvd skygghet som i det normala fallet gör den ofarlig för människor. Men när man blandar varg och hundgener så blir hybriderna inte lika skygga som renrasiga vargar och därför tenderar dessa hunddjur att bli mycket farliga för människor.

När vargens skygghet avlats bort kommer saken i ett annat läge. En ny situation uppstår och det går inte att utesluta att vargarna attackerar människor.

En orädd varg är också en farlig varg enligt etologen Valerius Geist.

Vilda hundar med varggener som springer lösa i naturen har inget som helst berättigande eller skyddsvärde. Hybrider av hund och varg har inte heller något genetiskt värde. Eller någon rätt till bevarandestatus enligt EUs direktiv.Hela den svenska vargpolitiken faller därför ihop platt när vargstammen eller rättare sagt när den svenska vilda stammen av hunddjur är korsningar mellan varg och hund.

Sveriges vilda hunddjur som är mer inavlade än helsyskon är inget att bygga upp en frilevande vargstam på. Krav om att lägga ned ekosofisektens Projekt varg skall framförs omgående!

Experimenterande med varghybrider är en mycket samhällsfarlig verksamhet som medför stora risker för människor som skall leva och verka inom hybridernas revir.

Alla frilevande vilda hunddjur skall istället omedelbart tas bort av svenska staten.

EU-direktiven avser renrasiga vargar och inga inavlade vilda hunddjur och utgör därför inte något hinder för avlivningen.

En sanering av vilda hunddjur kommer att rädda livsmiljön för människorna på landsbygden med tamdjur, jakt och jakthundar.

De hundratals miljoner kronor som rovdjurhanteringen kostar skattebetalarna kan komma till bättre användning inom vård, skola och omsorg.

Åldringar på hemmet kan slippa få gå omkring inlåsta, ensamma i sin avföring på nätterna. Det kan till och med bli en krona över till lite mjölk och sylt till gröten!

DogDick

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook