Debatt

En samhällsfarlig vild stam av oskygga varghybrider i Sverige

Vargar och varghybrider flyttas runt av myndigheterna med flyg för att bygga upp en livskraftig vargstam som kommer att förändra livet för många svenskar. Rovdjurspolitikens misslyckande har många dolda agendor som måste ifrågasättas.

Med nuvarande rovdjurspolitik kommer vi att tvingas leva med oskygga farliga för människan förvildade hunddjur som sprider livshotande sjukdomar och käkar hundar.

Snart tar också oskygga och samhällsfarliga varghybrider sitt första barn, det är nu bara en tidsfråga.

För ett tränat ”hundöga” är det lätt att se att vargen som Naturvårdsverket flyttade ifrån Jämtland till Örebro är en varghybrid d.v.s. en korsning mellan hund och varg av samma slag som den ryska militären avlar fram och använder till gränsövervakning mm. Varghybrider kan också väldigt lätt rymma och förvildas.

Ett par dagar på rymmen i frihet kan räcka för att varg/hund korsningar skall bli förvildade, börja jaga vilt och uppträda på ett skyggt sätt emot människor. Ryska militären använder bl.a. varghybriderna till att bevaka gränsen mellan Ryssland och Finland.

Från finsk-ryska gränsen till Jämtland är inte någon speciellt lång sträcka att vandra själv för en varghybrid som rymt ifrån den ryska militären.

En varghybrid kan vara köpt till Sverige för att användas som hund, som bevakningshund, vakthund eller skyddshund. Den kan även ha rymt ifrån eller släppts lös i naturen av sin ägare.

Det mest sannolika är dock att ”flyttvargen” har fått hjälp med transporten till Sverige av någon medlem av ekosofisekten. Någon av rovdjursfanatikerna som driver Projekt varg har väl varit till Ryssland och köpt nytt vargblod åt Carlgren.

Jämtland med sin tamren passar bra i alla dessa sammanhang. Då tamren är ett lätt byte för en vargkorsad hund som växt upp delvis i fångenskap.

Nya vargar planteras in och flyttas runt för att tillföra nya gener i en vargstam som tidigare grundlagts genom kriminella handlingar av en sekt som länge arbetat dolt med ekosofi och rovdjursreligion inom våra svenska myndigheter.

Syftet med rovdjurspolitiken just nu är att sopa undan spåren efter att den svenska vargstammen härstammar ifrån inplanterade djurparksvargar som innehåller hundgener.

Gråben har fått gula ben i Sverige på grund av hundgenerna och nu skall det åtgärdas!

Med nya vargar och nya gener är det tänkt att en ny, livskraftig och friskare vargstam skall byggas upp som ersätter den genetiskt värdelösa som består av inavlade varghybrider som härstammar i från djurparker som dessutom är mer inavlade än helsyskon.

Vilda renrasiga vargar skall nu planteras ut för att ersätta de hunddjur som lever vilda i Sverige.

Hur mycket man än experimenterar, lappar och försöker laga så blir slutresultatet bara att ett helt nytt samhällsfarligt vilt hunddjur avlas fram och att en farlig blandras mellan varg och hund kommer att leva förvildad ibland människor.

Fler vargar betyder fler dödade jakt- och sällskapshundar. Vargen är som art extremt revirhävdande och även kannibal när tillfälle erbjuds. Vargen har en genetisk nedärvd skygghet som i det normala fallet gör den ofarlig för människor. Men när man blandar varg och hundgener så blir hybriderna inte lika skygga som renrasiga vargar och därför tenderar dessa hunddjur att bli mycket farliga för människor.

När vargens skygghet avlats bort kommer saken i ett annat läge. En ny situation uppstår och det går inte att utesluta att vargarna attackerar människor.

En orädd varg är också en farlig varg enligt etologen Valerius Geist.

Vilda hundar med varggener som springer lösa i naturen har inget som helst berättigande eller skyddsvärde. Hybrider av hund och varg har inte heller något genetiskt värde. Eller någon rätt till bevarandestatus enligt EUs direktiv.Hela den svenska vargpolitiken faller därför ihop platt när vargstammen eller rättare sagt när den Svenska vilda stammen av hunddjur är korsningar mellan varg och hund.

Sveriges vilda hunddjur som är mer inavlade än helsyskon är inget att bygga upp en frilevande vargstam på. Krav om att lägga ned ekosofisektens Projekt varg skall framförs omgående!

Experimenterande med varghybrider är en mycket samhällsfarlig verksamhet som medför stora risker för människor som skall leva och verka inom hybridernas revir.

Alla frilevande vilda hunddjur skall istället omedelbart tas bort av svenska staten.

EU-direktiven avser renrasiga vargar och inga inavlade vilda hunddjur och utgör därför inte något hinder för avlivningen. En sanering av vilda hunddjur kommer att rädda livsmiljön för människorna på landsbygden med tamdjur, jakt och jakthundar.

Men inte ens det förödande hotet om att rovdjuren kommer att smitta ned hela Sverige med dvärgbandmasken får ministern och myndigheter att reagera. Rovdjurspolitiken kommer att leda till att vi får in rabies, hundens och rävens dvärgbandmask, därtill kommer till exempel trikinsmitta att mångfaldigas.

Men även ett antal andra smittor, till exempel neospora och brucellosis, sprids effektivt av varg. Jakt, bär-, svampplockning och mycket annat friluftsliv är bara att glömma. All småskalig djuruppfödning och renskötsel kommer att bli omöjlig. Hundsport kommer i stort att upphöra. Det är också en konfiskering av äganderätten som nu sker.

Enskilds jakträtt och äganderätten som ger ägaren rätt att förvalta sin egendom styr Carlgren med sin ekosofiska rovdjurspolitik till förmån för ekosoferna. Carlgren håller helt enkelt på att ta över din jaktmark. Staten använder sen marken till rovdjursuppfödning åt miljörörelsen!

De hundratals miljoner kronor som rovdjurhanteringen kostar skattebetalarna kan komma till bättre användning inom vård, skola och omsorg.

Åldringar på hemmet kan slippa få gå omkring inlåsta, ensamma i sin avföring på nätterna. Det kan till och med bli en krona över till lite mjölk och sylt till gröten!

Vem har ansvaret, för att det går så fruktansvärt fel i rovdjurspolitiken?

DICK BROMAN

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook