Debatt

”En stor seger för en mer liberal asylpolitik”


”Vi som sitter i riksdagen måste ta ansvar för konsekvenserna av vår lagstiftning. Därför har vi i Folkpartiet vid upprepade tillfällen krävt att barnperspektivet stärks i svensk flyktinglagstiftning”, skriver Eksjö/Ydrepolitikern och riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl (fp) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”27″]
Då och då lyfter tidningar upp fall med barn som lever under utvisningshot trots att de saknar trygga miljöer att komma till. Jag är inte ensam om att beröras illa av dessa barns öden.

Vi som sitter i riksdagen måste ta ansvar för konsekvenserna av vår lagstiftning. Därför har vi i Folkpartiet vid upprepade tillfällen krävt att barnperspektivet stärks i svensk flyktinglagstiftning.

Nu är vi äntligen på gång. Alliansen har tillsammans med Miljöpartiet kommit överens om att införa ändringar i utlänningslagen. En överenskommelse som formaliseras i och med att budgetpropositionen klubbas. Formuleringen ”synnerligen ömmande omständigheter” ska ändras till ”särskilt ömmande omständigheter” när det gäller barn.

För oss som inte är jurister är det inte så lätt att förstå vad skillnaden mellan dessa två är. Men i praktiken är skillnaden stor och den kommer leda till att fler barn får stanna här. Asylsökande har visserligen kunnat beviljas uppehållstillstånd, även om de inte behöver skydd mot förföljelse. Men det har inskränkt sig till väldigt allvarliga fall, som exempelvis ett mycket allvarligt hälsotillstånd. Med formuleringen ”särskilt ömmande omständigheter” kommer lagen inte längre vara det nålsöga det har blivit idag. Det är en stor seger för oss i Folkpartiet som länge arbetat för en mer liberal asylpolitik. Men det är framför allt en seger för alla de barn som trots oerhört tuffa omständigheter vad gäller hälsa, situation i hemlandet och långvarig vistelse i Sverige riskerat att få avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

Samtidigt finns det fortfarande en hel del att göra. Vi i Folkpartiet vill bland annat att barnets bästa ska väga tyngre i asylprocessen, inte bara föräldrarnas säkerhetssituation. Vi vill att barn som blivit omhändertagna med stöd av LVU, Lagen om vård av unga, på grund av förhållanden i hemmet, inte ska kunna utvisas tillsammans med föräldrarna. I förlängningen finns det också anledning att ifrågasätta om vi verkligen respekterar asylrätten fullt ut, när vi samtidigt gör det så svårt att resa in i våra länder.

Emma Carlsson Löfdahl (fp), riksdagsledamot Jönköpings län
Hans Backman, folkpartiet liberalernas migrationspolitiske talesperson

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Det är bra att Alliansen vill införa ändringar i ulänningslagen när det ghäller barn men det verkar som om Emma Carlsson Löfdahl inte riktigt förstår vad hon skiver i sin insändare.

    ”Vi som sitter i riksdagen måste ta ansvar för konsekvenserna av vår lagstiftning”.

    Riksdagspolitiker oavsett politisk tillhörighet har aldig klarat av att ta ansvar för konekvenserna i lagstiftningen. Vad är det som säger att det plötsligt blivit bättre? Kostnaderna för att ta emot ensamkommande flyktingbarn och flyktingar till kommunerna överstiger vad staten vill betala för denna service.

    Rikstasledamöterna Emma Carlsson Löfdahl och Hans Backman borde ta hand om detta finanseella problem så att kommunerna kompenceras fullt ut för kostnaderna. Det är inte rimligt att kommunerna hela tiden måste skära i kärnverksamheten, vård skola och omsorg för att kunna försörja flyktingarna som kommer till kommunerna och behöver hjälp att komma undan krig och annat elände.

  2. Just frasen ”Vi som sitter i riksdagen” retar mig något enormt. Det är just det som är problemet. Sitter man i riksdagen har man sitt på det torra och behöver inte bry sig ett skit om medborgaren som får ta konsekvenserna från besluten!
    Det är ju lätt att säja att man ska ta ansvar när man sen slipper ta det VERKLIGA ansvaret.

Kommentarer avstängda