ENORM SATSNING: 8,2 miljarder kr till järnvägen i Småland | Höglandsnytt
Debatt Ekonomi Eksjö Höglandet Hultsfred Jönköping Jönköpings län Nässjö Småland Vetlanda Vimmerby

ENORM SATSNING: 8,2 miljarder kr till järnvägen i Småland

Sydöstra Sverige är missgynnat när det gäller järnväg, konstaterar Järnvägsfrämjandet i sitt remissvar på Trafikverkets förslag till långtidsplan 2018-2029.

Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar, Tjustbanan mellan Linköping och Västervik samt Bockabanan mellan Nässjö- Eksjö och Berga-Oskarshamn (tillsammans 44 mil) får ingenting i förslaget till infrastrukturplan 2018-2029.

Stångådalsbanan kan rustas upp för en miljard kronor och dessutom elektrifieras för ytterligare en miljard enligt en utredning bekostad av Infrastrukturkansliet i Hultsfred. Summa två miljarder kronor. Med helsvetsade spår sjunker underhållskostnaden från 150 kronor till 50 kronor metern. Bara det skulle väl förränta upprustningen. Till det kommer ökade banavgifter. Idag har bara en tredjedel av Stångådalsbanans 23,5 mil helsvetsade spår. Restiden sjunker från tre timmar till två och en halv timme. Med avstängd bana i två år kan den rustas på två år.

Med fler åtgärder kan restiden sjunka till två timmar. Investeringen för upprustning av både Stångådalsbanan och Tjustbanan skulle bli fyra miljarder kronor. Resan mellan Linköping och Kisa skulle ta en halvtimme. Nu tar det 53 minuter med tåget. Restiden från Linköping till Stockholm är idag en timme och 36 minuter, med höghastighetsbana en halvtimme mindre. Man skulle kunna åka till Stockholm på under tre timmar från Kalmar.

Nässjö-Vetlanda som är oelektrifierad får inget men skulle behöva 1,4-1,9 miljarder kronor. Sträckan vidare till Åseda är stängd för trafik men inte uppriven.

Oskarshamn har en stor hamn men dåliga järnvägsanknytning. Kostnaden för en upprustning och elektrifiering av Berga-Oskarshamn, tre mil, anges till en miljard kronor. Bockabanan mellan Nässjö och Hultsfred är åtta mil och i dåligt skick. Om man räknar med 70 miljoner kronor milen för upprustning och 30 miljoner för elektrifiering skulle det bli 800 miljoner kronor. Med dessa två banor skulle Småland få en saknad tvärförbindelse.

Sträckan Jönköping-Vaggeryd får 983 miljoner kronor i infrastrukturförslaget HNJ (20 mil), Nässjö-Vaggeryd-Värnamo-Halmstad, får inget trots att redan med hopsvetsning av spåren och rälsförhöjning i kurvor skulle busstrafiken kunna minskas, och 44 miljoner kronor sparas på kollektivtrafiken per år enligt en rapport från per Corshammar. Farten skulle kunna öka till 140 kilometer i timmen. Restiden kunde bli två timmar, 40 minuter kortare. Elektrifiering av de 20 milen skulle kosta kanske 600 miljoner kronor. Då är vi uppe i 700 miljoner kronor. Nästa steg är makadamisering. Hyltebruk, ligger vid ett stickspår. Det kunde dras vidare tillbaka till HNJ, ungefär åtta kilometer, och förbinda tätorten till HNJ.

Det behövs alltså 8,2 miljarder kronor i järnvägsinvesteringar för Sydöstra Sverige.

Synpunkter från Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook