Ekonomi Toppnyheter Vetlanda

ENORMA SUPERFIASKOT i Vetlanda – Kommunen går back med 44 miljoner kr

Du måste betala mer skatt! Vetlandaborna betalar inte tillräckligt med skatt. Så förklarar kommunledningen sitt monumentala budgetfiasko.

Bokslutsprognosen för februari visar ett negativt resultat på 44 miljoner kronor. Det handlar, som vanligt, om stora underskott inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden, men också att skatteintäkterna är lägre än vad kommunledningen budgeterat för.

”Situationen är allvarlig och något som vi måste arbeta med på lång sikt. stora delar av underskottet beror på faktorer som kommunen inte kan påverka. Regeringen har beslutat att ge Försäkringskassan betydligt mindre stöd gällande personlig assistans. Det har inneburit att kommunen har fått ta ett större ansvar och många kommuner är i liknande situationer. Vi kunde se hur det påverkade resultatet redan förra året medan vi nu kan se hur det påverkar över ett helt år”, säger kommundirektören Magnus Färjhage i ett uttalande.

De största orsakerna till budgetraset är externa placeringar, minskade intäkter från Försäkringskassan för personlig assistans, vården för barn och unga på HVB- och familjehem och omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Skatteintäkterna är dessutom 15 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook