Höglandet

Enormt stöd för folkomröstning

24 procent av alla röstberättigade i Vimmerby kommun skrev på listor och ställde sig bakom en folkomröstning om kommunledningens budget och planer på att lägga ner sex skolor och förskolor på landsbygden i kommunen.

Listor med 3 370 namn lämnades in. Efter granskning av valnämnden kunde 2 887 godkännas. Det motsvarar 24 procent av de röstberättigade i kommunen. 10 procent krävs för att lägga fram krav på folkomröstning. En tredjedel av fullmäktigeledamöterna måste sedan säga ja till kravet, något som det väntas finnas stöd för.
Kommunfullmäktige tar upp frågan i juni.

Varje underskrift har granskats enskilt mot folkbokföringsregistret. I de underskrifter som underkänts har det saknats fullständiga uppgifter, förekommit felaktiga uppgifter, funnits personer som inte har rösträtt i Vimmerby kommun av olika anledningar. Det har även förekommit helt otydbara uppgifter som inte kan godkännas. Ett fåtal som skrivit på bedöms inte hinna uppnå röstberättigad ålder innan folkomröstningen kan genomföras.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook