Debatt Höglandet Nyheter

Enormt viktig samhällsfråga – politikerna gör ingenting


”Varför gör inte politikerna mer för att snabbare nå en fossiloberoende fordonsflotta?”, undrar Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Motormännen, i ett opinionsinlägg.

Motormännen talade under torsdagen i riksdagens trafikutskott om den utmaning hushållen ställs inför när det gäller att öka användningen av alternativa drivmedel. Att omställningen till fossiloberoende går för långsamt känner de flesta till, så varför gör inte politikerna mer för att snabbare nå en fossiloberoende fordonsflotta?

Motormännen värnar om visionen om 2030-målet. Alla Sveriges bilister måste kunna förstå på vilket sätt det går att medverka till att omställningen blir av, och alla måste ges en chans att ställa om.

Idag saknas tillräckliga incitament för att näringslivet ska vilja satsa pengar på forskning och utveckling för att framställa nya drivmedel. Därför importerar Sverige stora delar av de alternativa drivmedlen. Trots att dessa problem är kända av regeringen finns ingen samstämmighet om vilket eller vilka drivmedel som kommer att kunna ersätta de fossila. Motormännen vill därför föreslå en enkel lösning: Vänd på problemet och utred om försäljning av nya fossildrivna bilar kan fasas ut.

Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Motormännen

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook