Nyheter Småland

Ensamseglare försvunnen utanför Smålandskusten – dramat minut för minut


En ensamseglare är försvunnen utanför kusten vid gränsen mellan Småland och Östergötland sedan onsdagen. Vrakdelar kan ha hittats i vattnet under fredagen.

Onsdag 17:08
Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral kontaktas av anhöriga till en man som ensamseglar längs den svenska ostkusten. Mannen har nyligen köpt en segelbåt och har aviserat att han ska segla båten till Spanien. Mannen avseglade från en småbåtshamn i Stockholms södra skärgård måndagen den 23 oktober med destination Malmö. Den sista kontakten med anhöriga i land var under natten mot onsdag den 25 oktober. Då uppgav mannen att han befann sig på en position cirka 4,5 nautiska mil nordost Arkösund.

Mannen beskrivs av anhöriga som en van seglare. Det har inte inkommit någon nödsignal från mannen och det behövs mer information för att utröna om nödsituation föreligger eller ej. Alla kontaktförsök med mannen via de kontaktvägar som anhöriga uppgett har inte gett något resultat.

Via Sjöräddningssällskapet genomförs kontroll av småbåtshamnar i området. Från SMHI inhämtas väderdata för de senaste dygnen. Samtliga fartyg i området uppmanas via navtex-meddelande och ilmeddelande via kanal 16 att hålla utkik efter båten och rapportera in eventuella iakttagelser till Sjö- och flygräddningscentralen.

Onsdag 18:15
Kustbevakningens flygplan för sjöövervakning, KBV 503, söker i ett område från Oxelösund söderut om Valdemarsvik. Kustbevakningens fartyg KBV 313 samt KBV 033 som rört sig i delar av området under dagen hörs om sina iakttagelser, men har inte sett någon segelbåt liknande den eftersökta. Även de taxibåtar som trafikerar den norra delen av den östgötska skärgården uppger att de inte sett någon liknande segelbåt de senaste dygnen.

Onsdag 19:54
Pejling av mannens mobiltelefon ger en sektor från Oxelösund i norr mot Harstena i söder utifrån signal från mannens mobiltelefon under tisdagskvällen.

Onsdag 21:15
Efterspaningarna i området pausas för natten. Dyning och mörker gör det stora området svårsökt från båtar. Ilmeddelandena via kanal 16 och övriga kontaktförsök fortsätter under natten till torsdagen.

Torsdag 08:29
KBV 503 är åter i luften och efterspaningarna från luften fortsätter. Även ett flygplan från Försvarsmakten bidrar. Fartyg från Kustbevakningen och Sjöfartsverket söker i framförallt i småbåtshamnar i området. Personal från Sjöräddningssällskapet söker i hamnar på Gotland.

Torsdag 19:21
Via en segeltillverkare kommer sjö- och flygräddningscentralen i kontakt med en tidigare ägare till båten, som i sin tur har kontakt med personen som nyligen sålt segelbåten till ensamseglaren. Den senast föregående ägaren uppger att han haft kontakt med ensamseglaren under natten mot onsdagen och att denne uppgett en position cirka 4,5 nautiska mil öster om Harstena. Ensamseglaren har uppgett att han inte har möjlighet att ladda sina mobiltelefoner ombord. Via Sjöräddningssällskapet kontaktas boende på Harstena, Häradskär och på Fyrudden men ingen uppger att de sett båten.

Torsdag 20:57
Kustbevakningen flygplan KBV 503 genomför sök i området kring Harstena, utan resultat.

Torsdag 21:55
Flertalet hamnar längs den aktuella sträckan samt på Öland och Gotland är genomsökta utan spår efter ensamseglaren.

Fredag 08:07
Räddningsinsatsen utgår från två scenarier: att mannen fortsatt sin ensamsegling men saknar möjlighet att sätta sig i förbindelse med anhöriga, alternativt att mannen kan befinna sig i en nödsituation. Den tillgängliga informationen tyder i så fall på att mannen kan befinna sig i området kring Harstena. Mot området skickas Sjöräddningssällskapets Rescue Ingegerd Ramstedt samt Rescue Gränsö, Kustbevakningens flygplan för sjöövervakning KBV 503 samt Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 002. Även flygande enheter från Försvarsmakten deltar.

Fredag 10:45
Rescue Gränsö påträffar föremål som kan vara husgeråd från fritidsbåt i Kampsundet öster om Harstena. Det är bland annat en kudde, brädor och en diskbalja. Eftersöket i området fortsätter.

Fredag 12:44
Flera delar som förefaller komma från en fritidsbåt är påträffade i Kampsundet öster om Harstena. Flygplanet KBV 502 har anslutit till styrkan som nu söker i området (två räddningsbåtar från Sjöräddningssällskapet samt en räddningshelikopter från Sjöfartsverket). En sjöräddningshund, tränad för att söka efter nödställda i vattnet och på öar, är larmad.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook