Debatt

Ett avgörande vägval

Dagligen bombarderas vi med populistiska utspel från de båda politiska blocken inför höstens val. Man gör allt för att locka väljare. I förslagen finns oftast en ventil –”om det finns ekonomiskt utrymme”.

Vad är då egentligen förslagen eller löftena värda? Ingenting !

 

Vi borde, i stället för att lockas av de olika utspelen, analysera de båda blockens grundläggande värderingar. Det är ju dessa, som avgör vilket Sverige vi vill och kommer att få. Här skiljer sig den borgerliga alliansen markant från oss rödgröna. Nya politiska utspel förändrar på intet sätt den grundläggande ideologi, som är utmärkande för respektive block.

 

Ett fortsatt borgerligt styre kommer att innebära att vi säljer ut det Sverige vi gemensamt skapat. Vattenfall, SJ, Telia, våra sjukhus, skolor etc, etc kommer att bjudas ut till försäljning utan möjlighet till återköp. Vår gemensamma välfärd, vård, omsorg och skola bjuds ut för privatisering och vinstintressen. Den solidariskt skattefinansierade välfärden kommer att ersättas av försäkringslösningar, där många riskerar att ställas utanför. Vård och omsorg efter behov blir inte längre styrande. Plånbokens tjocklek styr vilken vård och trygghet vin kan erbjudas. Är detta det Sverige vi vill ha? Eller det Sverige, den svenska modellen, vi gemensamt skapat under socialdemokratiskt styre? Det har inneburit ett system, där vi solidariskt ställt upp för och tar ansvar för varandra. Detta är en garanti för att ingen ställs utanför på grund av bristande resurser eller förmåga at hävda sin rätt.

 

Välj vilket Sverige vi vill ha! Populistiska utspel kan inte utplåna de grundläggande värderingarna för respektive block. Årets val är synnerligen betydelsefullt. Fortsatt borgerligt styre kommer i grunden att rasera det Sverige vi gemensamt byggt med ökade klyftor och social utslagning som följd. Vill vi detta? Det är vi väljare som avgör.

 

BERTIL NILSSON            

Landsbro

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook