Debatt Höglandet Jönköpings län

Ett mysterium: 2596 personer är inte på jobbet


”Lärarbristen är inte ett olösligt mysterium. Med högre lön, rimliga arbetsvillkor och mer makt över yrkesutövandet går trenden att vända och få fler att vilja bli och fortsätta vara lärare”, säger Lärarförbundets förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand i ett opinionsinlägg.

Sverige står i en akut och växande lärarbrist. Samtidigt arbetar drygt 38 000 utbildade lärare i andra yrken och dessa kan betraktas som en outnyttjad resurs. Idag presenterar Lärarförbundet ”Frånvarorapporten” med unika siffror som tydligt visar var denna lärarreserv finns och var i landet återrekryteringsmöjligheterna är som störst.

I Jönköpings län behöver skolorna rekrytera 2600 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 2600 lärare som inte längre är i skolan, vilket är 12 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 1600 lärare i klassrummen.

Många lärare lämnar yrket med sorg i hjärtat. Att vara lärare är ett kvalificerat och utmanande yrke som med rätt förutsättningar är ett riktigt drömjobb. Men idén om vad läraryrket skulle kunna vara räcker inte. Vi ska inte tro att fler vill bli lärare eller att de som utbildat sig kommer att stanna kvar om lönen och villkoren inte är konkurrenskraftiga.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2016 en enkätundersökning där en klar majoritet av lärare som arbetar utanför skolan, 60 procent, svarade att de kunde tänka sig att arbeta som lärare igen. Tre faktorer stack ut i svaren på frågan vad som skulle kunna få avhopparna att återvända till skolan.

• Rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid

• Större möjlighet att styra över arbetssituationen

• Högre lön.

Lärarbristen är inte ett olösligt mysterium. Med högre lön, rimliga arbetsvillkor och mer makt över yrkesutövandet går trenden att vända och få fler att vilja bli och fortsätta vara lärare.

Förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook