Debatt

EU drev igenom undantag för farligt bromerat flamskyddsmedel


”160 stater har enats om att fasa ut det farliga bromerade flamskyddsmedlet hexabromocyklododekan (HBCD), men EU-länderna drev igenom vissa undantag, trots att HBCD är ett allvarligt miljögift. Sveriges accepterade EU:s linje”, menar Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen i ett debattinlägg.
[adrotate banner=”6″]

Vi har längre kampanjat mot bromerade flamskyddsmedel och beslutet är en stor seger för miljön och folkhälsan. Men det är allvarligt att EU försvårar FN-samarbetet mot miljögifter. HBCD är farligt och behöver fasas ut omgående.

Det var på ett internationellt möte om den globala Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar som staterna enades om att fasa ut HBCD. Kemikalien blir den 23:e på listan över globalt förbjudna kemikalier, men förbudet urholkas på grund av de undantag som EU drev igenom.

När HBCD väl spridits i miljön, är den mycket svårnedbrytbar och den hittas nu allmänt i miljön runt om i världen. Den löser sig i fettvävnad och ackumuleras i organismer. HBCD är känd för att störa hormonsysten, med potentiellt negativ påverkan på nervsystemets utveckling och barns mentala kapacitet.

Medan många länder önskade ett heltäckande globalt förbud utan några undantag, kämpade EU för fortsatt användning av HBCD i isoleringsmaterial, vilket resulterade i ett femårligt undantag på vissa villkor. Det är märkligt då HBCD klassificerats inom EU som en ”särskilt farlig kemikalie” som ska fasas ut inom EU till 2015, om inte någon producent begär tillstånd om undantag innan april 2014, vilket hittills inte skett.

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och European Environmental Bureau (EEB)

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook