Debatt

EU förstör för svensk idrottsrörelse

EU-kommissionens presenterade häromdagen förslag om att undanta Sverige från moms för ideella föreningar. Jag är mycket förvånad över att EU-kommissionen inte tar till sig hur vi i Sverige bedriver ideellt föreningsliv.

Förslaget kommer att innebära att ett stort antal små svenska idrottsklubbar kommer att tvingas redovisa samt dra av momsen för sin försäljning av korv, godis och lotter. Detta är oacceptabelt. Det kommer att slå mycket hårt mot föreningslivet i Sverige, eftersom idrottsföreningar istället för att sälja korv med bröd och kaffe i olika idrottssammanhang kommer att behöva ägna sig åt momsredovisning. Ideella föreningar vars syfte inte främst är att tjäna pengar utan istället bedriva begränsad idrottslig verksamhet ska inte rimligtvis behöva ägna sig åt att redovisa moms istället för att driva idrottsverksamhet. Det skulle också innebära ökade kostnader inte minst för små föreningar med kanske ingen eller max en anställd, eftersom momsredovisning som är både krånglig och ologisk. Försäljning av varmkorv skulle vara momsbelagt för idrottsföreningen medan medlemsavgifterna inte kommer att vara det. Som om det inte är svårt nog att värva en person som vill vara föreningskassör, men i och med EU-kommissionens förslag kommer den uppgiften nu att bli än mindre lockande.

EU-kommissionens förslag är inte acceptabelt och jag kommer framöver att arbeta emot detta. Vi moderater värnar idrottsrörelsen och alla goda ideella krafter som finns inom idrottsrörelsen och som är en mycket viktig del av vårt samhälleVi är alltid idrottsrörelsens vän. Det är inte minst viktigt för Jönköpings län att föreningslivet inte begränsas på detta sätt, inte minst för alla oss föräldrar som helg ut och helg in arbetar ideellt för att våra barn ska kunna delta i idrottslivet.

HELENA BOUVENG (M)

Riksdagsledamot Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook