"Ex-landshövdingar bortser från verkligheten" | Höglandsnytt
Debatt

”Ex-landshövdingar bortser från verkligheten”

Häpnadsväckande att de båda tidigare landshövdingarna Gunnarsson (C) och Engqvist (S) fastnat med gemensam blick i backspegeln, enligt debattartikel i JP den 17 mars, istället för att se framåt när det gäller den framtida regionutvecklingen.

Det blir förödande resultat när de samtidigt bortser från dagens verklighet och själva rent av tycks tro på att det går att lösa framtidens uppgifter med gårdagens metoder.

 Gunnarssons och Engqvist hopkok blir inte bättre av att det är ett välkänt gammalt omkok från handelskammarhögerns ökända och mångåriga agenda om jönköpingsområdets överlägsenhet på alla områden som inte får eller kan beblandas med omgivande kommuner och län. Denna fantastiska utvecklingspotential måste enligt samma resonemang isoleras och marginaliseras i en miniregion för att kunna utvecklas avskilt från världen i övrigt.

Att två tidigare respekterade landshövdingar nu efter det aktiva tjänsteutövandet försöker att förvränga verkligheten inför länsmedborgarna är tragiskt för att inte säga omdömeslöst. Även om detta sker för att försöka rädda ansiktet på den oheliga länsmajoriteten mellan moderater, socialdemokrater, sverigedemokrater och miljöpartister som i denna fråga blivit ett gemensamt politiskt språkrör för den gamla handelskammarhögerns jönköpingscentrerade politik för isolering och marginalisering.

På en punkt kan man hålla med Gunnarsson och Engqvist nämligen att regiongränser och länsgränser bör vara de samma. Då vet nämnda herrar att staten skall genomföra en ny länsindelning eftersom den nuvarande länsadministrationen är alldeles för liten, ineffektiv och kostnadsdrivande. Dessa nya storlän presenteras den 15 december 2012 och där storregioner inte har skapats kommer flera småregioner/landsting att ingå i samma storlän som staten då skapar enbart utifrån sina egna verksamhetssynpunkter.

 Då är möjligheterna lika stora för att vi kommer att ingå i ett Sydsvenskt län som att vi kommer att ingå i ett Östra Götalands län.  Att då försöka ge sken av att kunna bevara Jönköpings nuvarande län är inget som har med verkligheten att gör vilket Gunnarsson och Engqvist mycket väl vet. Både ansvarig indelningsminister och den statlige länsutredaren har förklarat att Region Halland blir inget eget län utan kommer att ingå som en del i Västra Götalands län.   

De båda tidigare landshövdingarna har varit chefer för den länsstyrelseorganisation som underkänts av den nuvarande alliansregeringen, vilken kräver att ett förslag till storlänsreform presenteras i december 2012. Dessutom saknar de personlig erfarenhet från landstingssektorn främst i form av hälso- och sjukvård som utgör cirka 80 procent även av de nya regionernas ekonomiska verksamhet.

Tre insiktsfulla politiska experter som representerar S, M och C med stor erfarenhet från regionarbetet i Västra Götaland och Skåne har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) engagerat för att kunna hjälpa och stödja i regionförverkligandet. Dessa tre uppmanar på DN-debatt den 9 mars alla politiker i hela Sverige att målmedvetet arbeta för att ”Sverige bör delas in i åtta storregioner för att klara tillväxten och de framtida utmaningarna inom hälso- och sjukvården”. Viktigt att notera i det fortsatta framtidsresonemanget om regioner och län.

 För den som på allvar värnar om nuvarande Jönköpings läns framtidsutveckling ska inriktar sig med all kraft på att skapa Östra Götalands region och län som placerar Jönköping i centrum för denna nya regionala samhällsorganisation. Låt oss nu inte i småskuren småsinthet och hembygdsromantik spela bort kommande generationers möjligheter till en framgångsrik samhällsutveckling för jönköpingsområdet som en ledande utvecklingskraft inom Östra Götaland.

Folkpartiets Regiongrupp i Jönköpings län

 ESSE PETERSSON (FP)

Värnamo, landstings- och regionpolitiker

 PER HANSSON (FP)

Jönköping, 1:e vice ordf. landstingets allmänpolitiska utskott

ANNA-LISA LUNDVALL (FP) 

Eksjö, kommunfullmäktigeledamot Eksjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook