Experten: "Vindkraftverk är livsfarliga" | Höglandsnytt
Debatt

Experten: ”Vindkraftverk är livsfarliga”

”Inse att vindkraftverk nu är livsfarliga hot mot människors hälsa och säkerhet”, anser ingenjören och vindkraftsexperten Claes-Erik Simonsbacka i ett opinionsinlägg på tal om olyckan i Lemnhult.

I dag säljs och uppförs ”standardvindkraftverk” till platser i vår kalla och isiga miljö som långt ifrån är standard, vilket inte exploatörerna bryr sig om. Dessutom beaktas t.ex. inte den standard, IEC 61400-1, som styr tillverkarnas dimensionering av vindkraftverkens laster för nedisade vindkraftverk. Inte heller beaktas i myndigheternas prövnings- och tillståndsbeslut de grundläggande (väsentliga) hälso- och säkerhetskraven för människor, egendom, inkl. renar, och husdjur som kan befinna sig helt eller delvis inom riskområden omkring vindkraftverk och därigenom kan de utsättas för livsfarliga säkerhetsrisker, ja t.o.m. dödliga risker.

Bland annat p. g. a. av ovanstående har undertecknad skickat flera skrivelser till verksamhetsutövare, inkl. Stena Renewable, Vetlanda kommun, länsstyrelser samt berörda sektorsmyndigheter och regeringen utan att någon brytt sig om att vidta nödvändiga och adekvata åtgärder.

Claes-Erik Simonsbacka
Säkerhetssakkunnig ingenjör

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Just det och akta er för isbjörn vid 31:an!
    Vi har den varmaste vintern jag minns med 2 siffriga plusgrader.
    Om vi vill diskutera säkerhetsbrister, livsfarliga hot mot människors hälsa och säkerhet få vi diskutera kärnkraft, gärna Oskarshamn som är närmast! Vi kan även diskutera dess dålig ekonomi och dess mycket kritiska affärsmodell!
    Kära vänner, jag vill gärna hänvisa att även Claes-Eriks arbetsgivare gör i Tyskland stora vinster med vindkraft!

Kommentarer avstängda