Nyheter

Expressen kom nästan undan – sänkt straff för vapenbrott


Högsta domstolen har idag onsdag meddelat dom mot tre journalister på Expressen för vapenköp i samband med ett reportage kring skjutningar i Malmö hösten 2010.

Domstolen anser att vapenköpet utgör ett brott men sänker straffen till dagsböter eftersom det publicistiska syftet är förmildrande. Straffet blir därför lägre än minimistraffet för brottet.

Under hösten 2010 förekom flera uppmärksammade skjutningar i Malmö. Händelserna föranledde en debatt i vilken det framställdes krav på skärpt lagstiftning på vapenområdet. I samband med det publicerade Expressen en reportageserie. I ett av reportagen framgick det att en av Expressens journalister hade köpt en halvautomatisk pistol med tillhörande magasin i Malmö, vid sidan av den legala vapenhandeln. Reportaget syftade till att belysa frågan om påståendena i debatten, att det var lätt att få tag på vapen i Malmö, verkligen stämde. Journalisten som hade köpt vapnet åtalades för vapenbrott. Expressens chefredaktör och en nyhetschef vid tidningen åtalades för anstiftan respektive medhjälp till brott. Tingsrätten och hovrätten dömde i enlighet med åtalet för vapenbrott av normalgraden. Påföljden för var och en av de åtalade bestämdes till villkorlig dom och dagsböter. Journalisterna överklagade till Högsta domstolen och yrkade i första hand frikännande dom och i andra hand lägre straff.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook