Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län

EXTRA: 10 MILJONER KR till massa härliga grejer på Höglandet

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2019 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 249 miljoner kronor ska fördelas av länsstyrelserna. För länsstyrelserna innebär det 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018. Jönköpings län har fått 10 129 000 kronor att fördela till kulturmiljövård.

Totalt uppgår anslagen för 2019 till 272 miljoner kronor. 23 miljoner kronor reserveras för ändamål som Riksantikvarieämbetet fördelar senare (se nedan), medan merparten, 249 miljoner kronor, fördelas via länsstyrelserna för att komma kulturmiljövård till del i hela landet. 2019 får länsstyrelserna 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018. Det beror bland annat på att det fleråriga programmet Digital Arkeologisk Process – DAP går i mål och medel frigörs som nu kan riktas till länen direkt.

– Det är glädjande att vi för andra året i rad fått möjlighet att ge en ekonomisk förstärkning till kulturmiljövården i landet. Behoven är stora och efterfrågan på medel är mycket hög, inte minst i lands- och glesbygd. Målet är att bättre kunna bevara en mångfald av kulturmiljöer i hela landet. Samtidigt ser vi att bidraget även har positiva effekter för regional utveckling, sysselsättning och tillväxt, säger riksantikvarie Lars Amréus i ett pressmeddelande.

Jönköpings län har fått 10 129 000 kronor. Det är en minskning med omkring 1 740 000 jämfört med 2018.
Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook