Höglandet Jönköping Jönköpings län

EXTRA: De tänker undersöka ditt bajs

Under hösten kommer mikrobiologilaboratoriet på Ryhov i Jönköping att utföra en studie avseende förekomst av vissa tarmparasiter hos patienter med gastrointestinala besvär samt hos friska personer.

Det innebar att s k PCR-analys för förekoms av paraistera Cryptosporidium spp, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis och Cyclospora cayetanensis kommer att utföras kostnadsfritt på avförsingprov där man beställt bakterieodling och/eller s k parasitmikroskopi.

”Positiva fynd kommer att rapporteras tillsammans med en förtydligande kommentar. Samtliga fyra parasiter är välkända orsaker till enterit, men förekomsten av dem i det svenska samhället är relativt okänd och viss underdiagostik befaras”, säger Anna J Henningsson, medicinskt ansvarig chef på mikrobiologilaboratoriet, i ett aktuellt nyhetsmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook