Höglandet Jönköpings län

EXTRA: Nu ska de släcka bränder med mobilen

Jönköpingsbaserade Skogsstyrelsen har modifierat sin webbappkarta så att den kan vara ett stöd i bekämpningen av de skogsbränder som rasar på många håll i Sverige. Webbappen fungerar på både datorer och smarta telefoner.

Webbappen är tänkt att vara ett komplement till de kartor och den geografiska information som räddningstjänst och länsstyrelser använder. Appen erbjuder planeringsstöd för bekämpning av skogsbränder med kartor och en översikt av var det finns bränder just nu.

Kartan visar en mängd olika kartunderlag som kan vara till nytta vid brandbekämpning. Med hjälp av gps zoomar kartan in på den plats där användaren befinner sig.

– I webbappen kan man bland annat se flygfoto som ger en bra bild över landskapet och skogen, och en högupplöst terrängkarta. Det går också att se data om skogen – till exempel trädhöjd och virkesförråd – på den aktuella platsen och att mäta avstånd och yta, säger Anton Holmström, verksamhetsutvecklare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook