Höglandet Småland

EXTRA: NYTT CORONALARM NÄRA HÖGLANDET


Provtagning av patient med luftvägsbesvär i Kronobergs län efter coronalarm.

En person i Kronobergs län har testats för coronavirus 2019-nCoV. Personen har luftvägsbesvär och har varit i Kina under inkubationstiden, dock inte i Hubeiprovinsen.

Personen är inte allvarligt sjuk och befinner sig i hemmet i väntan på provsvar, medelar landstingsledningen. Provsvaret beräknas komma fredag eftermiddag.

”Med anledning av gällande falldefinition för provtagning och efter samråd med Folkhälsomyndigheten har personen provtagits på akutmottagningen i Växjö för säkerhets skull, även om risken bedöms som liten att vederbörande ska vara smittad”, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Kronobergs läns landsting.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook