Ekonomi Höglandet

EXTRA: Rekordhöga priser på Höglandet – du kan bli mångmiljonär

Priserna för skogsfastigheter ligger på höga nivåer i hela landet. Trenden är densamma för virkesmarknaden, där virke säljs till rekordpriser. I södra Sverige fortsätter de redan höga priserna på skogsmark och virke att stiga, visar Skogssällskapets Skogsindex för hösten 2018.

– Under slutet av 2017 och början av 2018 fick vi en rekordsnabb prisuppgång på virke i södra Sverige, säger Ulrik Abelson, Skogssällskapets fastighetskonsult, i ett pressmeddelande.

Virkespriserna i södra Sverige är nu de högsta i landet och Skogssällskapets Skogsindex för hösten 2018 visar att priserna fortsätter att stiga, om än mer försiktigt.

– Under senaste halvåret har vi haft en mer ”normal” prisutveckling i södra Sverige, säger Ulrik Abelson.

Priserna på skogsmark i södra Sverige har stigit stadigt under en längre period. Även här noteras nu de högsta priserna i landet.

– Det är framförallt två faktorer som gör att skogsmarkspriserna ligger så pass högt i södra delen av landet: hög tillväxt i skogen, och så närheten till storstäder som gör att man också betalar för andra värden, som möjligheten till jakt och rekreation, säger Ulrik Abelson.

Efterfrågan på virke är hög i hela landet, och producenter av trävaror och massa- och pappersprodukter har en stark marknad i ryggen. Det låga ränteläget och högkonjunkturen är viktiga orsaker.
– Fastigheter säljs till höga priser över hela landet och det går snabbt att komma till avslut. Sedan kan det vara lite svårare att få ut bra priser på sämre fastigheter. Om en fastighet saknar skogsbilvägar eller om skogsvården inte är skött kanske man inte kan komma upp i fullt förväntade priser, men det kan också ses som ett sundhetstecken, säger Ulrik Abelson.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook