EXTRA: TIO PERSONER KAN SPARA 500 MILJONER KRONOR | Höglandsnytt
Debatt Ekonomi Höglandet

EXTRA: TIO PERSONER KAN SPARA 500 MILJONER KRONOR

Om vi lyckas hindra att tio människor dödas av rattfylleri innebär det en besparing för samhället på närmare en halv miljard kronor, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF, i ett debattinlägg.

Vi har en negativ trend i Sverige med allt fler omkomna i alkohol- eller drogrelaterade olyckor för varje år. Under 2017 omkom 81 personer i sådana olyckor, vilket motsvarar 32 procent av det totala antalet omkomna i vägtrafikolyckor. Dessutom skadas ca 1000 personer på grund av rattfylleri varje år.

De personer som förlorar en familjemedlem eller vän betalar ett högt pris. En rattfyllerist tar inte bara ett liv, hens handlingar sprider sig som ringar på vattnet. Alla de som drabbas av rattfylleri har närstående som också får sina liv förändrade för alltid efter en olycka.Både känslomässigt men också genom att anhöriga avstår från att jobba för att vårda och rehabilitera den skadade, eller kanske inte kan jobba för att man är knäckt efter att ha förlorat en familjemedlem – vilket leder till förlorad arbetsinkomst och kanske till och med att man förlorar jobbet.

De skadade kanske kräver akutsjukvård vilket förutom den omedelbara kostnaden för samhället även kan leda till längre väntetider på akuten för alla andra och att planerade operationer ställs in.

Kostnaderna som uppstår när någon dör på grund av rattfylleri är oändliga. Det går inte att sätta ett högt nog pris på ett människoliv. Samhällskostnaderna då någon dör på grund rattfylleri räknas det däremot på. De består dels av materiella kostnader och dels av en riskvärdering. Materiella kostnader innebär den svårt skadades sjukvårdskostnader, så som akutvård, rehabilitering, anhöriga som avstår från att jobba för att vårda den skadade, förlorad arbetsinkomst och liknande.

Riskvärderingen består i förlusten av samhällsintäkter då en människa inte längre är i arbete. 2017 var det 81 personer som dog av drog- och alkoholrelaterade trafikolyckor. Den totala samhällsekonomiska kostnaden för dödsfallen i rattfylleriolyckor 2017 beräknas till 3,78 miljarder kronor, vilket är en större kostnad än vad regeringen har fördelat till att driva myndigheterna Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys. Om vi lyckas hindra att tio människor dödas av rattfylleri innebär det en besparing för samhället på närmare en halv miljard kronor.

Varje dödsfall är ett för mycket. Varför ska bilindustrin, politiker och regeringen låta det gå så långt? MHF har länge förespråkat alkolås i alla bilar och att ha fler poliser ute i trafiken. Många av dem som blåser positivt i polisens sållningsinstrument har ett pågående risk- eller missbruk. Idag görs det 12 600 rattfyllerikörningar per dag i Sverige. Varje timme, dygnet runt, görs det alltså i runda tal 525 rattfulla körningar i Sverige. Hjälp oss att stoppa dem.

Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook