Höglandet Nyheter

FAKTA: Folk är rädda för något som nästan aldrig inträffar

Flest oroar sig för bostadsinbrott men utsattheten relativt stabil, enligt en sammanställning av centrala resultat ur Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Det brott som flest oroar sig för att utsättas för är bostadsinbrott, 28 procent uppger detta. Något fler kvinnor (29 %) än män (26 %) oroar sig för det. Samtidigt har utsattheten för bostadsinbrott legat på en relativt stabil nivå sedan 2006, då den första fullskaliga undersökningen gjordes. Utsattheten ökade något 2016, från 1,6 till 1,8 procent, vilket är samma nivå som 2017.

– Det är inte så stora skillnader mellan könen när det gäller oro för att utsättas för olika typer av brott, förutom när det gäller våldtäkt och sexuella angrepp. Där är oron hos kvinnor betydligt större än hos männen, säger Sofie Ahlin, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfaren­heter av rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16–84 år. Samtliga förändringar som beskrivs ovan gäller även när man tagit hänsyn till effekten av de metodförändringar som genomfördes 2017. Hela NTU publiceras i januari 2019.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook