FAKTA: Här får du sämst lön | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet

FAKTA: Här får du sämst lön

Ingångslönen för civilekonomer är nu uppe i 27 000 kronor, visar färsk lönestatistik från fackförbundet Civilekonomerna. Men skillnaderna är stora beroende på bransch.

Civilekonomernas årliga löneenkät bland sina medlemmar visar att ingångslönen ligger på 27 000 kronor för dem som tog examen 2016. Men startlönerna kan skilja sig stort mellan olika branscher. I gruppen med sämst ingångslöner sticker särskilt bemanning, revision och bank ut. Här börjar ekonomer med löner under 26 000 kronor i månaden. I topp hamnar industri där ekonomer startar med 30 000 kronor.

Att några branscher sticker ut med lägre löner kan ha olika förklaringar, enligt Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren. Inom exempelvis bemanning är löneläget för ekonomer generellt lägre vilket även sätter sina spår på ingångslönerna. Att revision och bank är populära bland unga ekonomer och konkurrensen om jobben därför stor kan vara en förklaring till att ingångslönerna hålls nere i just dessa branscher. Företagen får ändå tillräckligt med sökanden.

– Visst påverkar utbud och efterfrågan. Att ingångslönerna inte omfattas av den årliga lönerevisionen spelar förstås också roll. Istället för att följa avtalsrörelsen blir utfallet lite mer slentrianmässigt, säger Sören Lundgren, i ett pressmeddelande.

För att lönerna i starten på karriären bättre ska följa den allmänna löneutvecklingen anpassar Civilekonomerna löpande ingångslönen som rekommenderas till medlemmarna. I dagarna höjdes nivån från 27 000 till 28 000 kronor.

– Rätt nivå på ingångslönen har stor betydelse. När du senare klättrar inom ett företag är alltid befintlig lön utgångspunkten för lönehöjningen. 1 000 kronor mer eller mindre i lön kan på sikt göra stor skillnad på lönekontot och inte minst den framtida pensionen.

Ingångslöner (median) i olika branscher:

  • Industri: 30 000 kr
  • Tjänsteföretag: 29 774 kr
  • IT: 29 750 kr
  • Handel: 28 125 kr
  • Revision: 25 900 kr
  • Bank: 25 537 kr
  • Bemanning: 25 000 kr

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook