FAKTA: Svenskarna älskar EU, stödet ökar | Höglandsnytt
Höglandet

FAKTA: Svenskarna älskar EU, stödet ökar

Allt fler EU-invånare tycker att EU-medlemskapet är bra. Stödet ligger nu på samma nivå som före finanskrisen 2007, visar en ny Eurobarometer-undersökning om EU-medborgarnas åsikter.

Enligt opinionsundersökningen tycker 57 procent av EU-medborgarna att vara medlem i EU är bra. Detta är en ökning med 4 procentenheter från september 2016. Stödet ligger nu på nästan samma nivå som 2007 (58%). I Sverige är stödet för EU 65 procent (+1 procentenheter jämfört med 2016).

I ljuset av de geopolitiska händelserna; den ökande instabiliteten i den arab-muslimska världen, Kinas och Rysslands ökande inflytande, Brexit samt valet av Donald Trump, anser ca 70 procent av de tillfrågade att EU:s medlemsländer ska agera tillsammans och inte var för sig.

En stor majoritet vill att EU ska ingripa mer än i dag i kampen mot terrorism (80%) och arbetslöshet (78%), i skyddet av miljön (75%) och i kampen mot skattefusk (74 %).

Svenskarna vill att EU vidtar fler åtgärder för att skydda miljön (83%) och för lika behandling av män och kvinnor (80%).
En majoritet av svenskarna anser att deras röst hörs både på EU-nivå (74%, +5 jämfört med 2016) och på nationell nivå (93%, +1).

Undersökningen har gjorts av Eurobarometern som publicerar opinionsundersökningar om EU-medborgares åsikter om Europeiska unionen på uppdrag av Europaparlamentet. Undersökning genomfördes 18 – 27 mars 2017 och totalt har 27 901 personer deltagit. Totalt har 1 007 svenskar deltagit.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook