Fäll inte träden – du kan få pengar för dem

Skogs- och markägare i länet kan nu få ersättning för att vårda och skydda grova och gamla träd.

Det finns enligt länsstyrelsens kartläggning som hållit på i 6 år omkring 75 000 s k skyddsvärda träd i länet. Som skyddsvärda träd räknas bl a:

  • Ek större än 1 m i diameter
  • Lövträd större än 80 cm i diameter
  • Döda träd och hålträd större än 40 cm i diameter
  • Allé­träd
  • Hamlade träd
  • Mycket gamla träd

För att vårda och skydda dessa träd kan nu markägare få ersättning från länsstyrelsen (en hel del pengar kommer från EU-fonder). Det handlar då om att frihugga inväxta träd, restaureringshamla och beskära gårds- eller vägträd.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook