Ekonomi Höglandet Nyheter

FÄNGELSE I FLERA ÅR – NU DÖMS TELEFONFÖRSÄLJARNA


Flera huvudmän i telefonförsäljningsföretag döms nu av Hovrätten över Skåne och Blekinge till fängelse för grova bedrägerier.

Även hovrätten dömer huvudmännen i de under år 2011 verksamma telefonförsäljningsföretagen Annonskonsulterna och Kastofon för grova bedrägerier, men frikänner anställda säljare.

Åklagaren åtalade i december 2015 tre huvudmän och 17 anställda telefonförsäljare för grova bedrägerier i Malmö under tiden maj–december 2011 i bolagen Annonskonsulterna och Kastofon. Enligt åtalet hade närmare 2 000 småföretagare över hela landet blivit uppringda av säljare och vilseletts att betala för att antingen avsluta avtal som de aldrig hade ingått eller ingå nya avtal som bolagen aldrig hade för avsikt att infria. Avtalen gällde marknadsföring på Google. Tingsrätten dömde tolv av säljarna för bedrägeri i mellan ett och arton fall till villkorlig dom. Övriga säljare frikändes. Huvudmännen dömdes till fängelse för grovt bedrägeri i 146 fall.

Hovrätten har i dag dömt i målet och i allt väsentligt fastställt tingsrättens dom mot huvudmännen. Även hovrätten menar att det är mycket som talar för att det enda syftet med verksamheten i Annonskonsulterna och Kastofon var att lura kunder men att det ändå inte kan uteslutas att tjänster i vissa fall levererades. Endast de fall där det genom förhör med målsägandena är bevisat att målsägandena lurats att betala för något som de inte har fått har därför bedömts som grovt bedrägeri, drygt 120 fall. I dessa fall har målsägandena också fått skadestånd.

Hovrätten frikänner däremot de telefonförsäljare som tingsrätten hade dömt. Hovrätten motiverar det med att det inte är bevisat att säljarna, som inte hade fått någon nämnvärd säljutbildning och i många fall var unga och oerfarna, har insett att kunderna utsattes för bedrägeri.

Hovrättens dom innebär även att de av tingsrätten bestämda påföljderna för huvudmännen står fast: fängelse i 1 år och 10 månader, 1 år och 8 månader respektive 1 år och 6 månader. Huvudmännen får också näringsförbud i tre år. Två av huvudmännen döms även för annan brottslighet.

– Det har varit en omfattande och resurskrävande rättegång, säger hovrättsrådet Björn R. le Grand i en kommentar. Rättegången pågick i 29 dagar och hovrätten tog då del av mycket skriftlig bevisning, ett stort antal inspelade försäljningssamtal och närmare 90 timmar inspelade förhör från förhandlingen vid tingsrätten.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook