Höglandet

Får 850 miljoner kr för att bygga bredbandRegeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att landsbygdsprogrammet förstärks med totalt 850 miljoner under 2017-2020 för bredbandssatsningar. Satsningarna ska göras i områden där förutsättningar för kommersiell bredbandsutbyggnad saknas.

Inom ramen för landsbygdsprogrammet har regeringen tidigare avsatt totalt 3,25 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad. Detta befintliga stöd ökas nu med 850 miljoner kronor under 2017-2020 och kommer därmed att uppgå till totalt 4,1 miljarder kronor.

– Efterfrågan på stöd till bredbandsutbyggnad i landet är stort, särskilt i bygder som inte kan nås av en kommersiell utbyggnad av bredband. Denna satsning ger, tillsammans med det redan befintliga bredbandsstödet ökade förutsättningar att bo och verka på landsbygden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande på fredagsförmiddagen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook