Ekonomi Nässjö

Får mycket pengar av känd Nässjöbo

Årets anslag från Stiftelsen Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle går till Fil. Dr. Serhiy Dekhtyar för projektet ”the relative importance of cognitive and non-cognitive abilities for academic performance in adolescence, and socioeconomic attainment in mid-life.”

År 2008 donerade Nässjöfilantropen och mångmiljonären Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson ca 28 miljoner kronor till instiftandet av Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma. Ändamålet med stiftelsen är att ge stöd till forskning som bidrar till vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.

Dekhtyars forskning handlar om hur kognitiva och icke-kognitiva förmågor samverkar för att bidra till studieresultat i tonåren och karriärsresultat. Dekhtyar jämför hur individens förutsättningar för kunskapsinhämtning korrelerar med icke-kognitiva förmågor, som exempelvis uthållighet, noggrannhet och pliktkänsla, för att uppnå bra resultat dels i gymnasieåldern, dels senare i livet mätt som karriärsresultat.

Tills nu har ingen studie försökt förklara studieresultat som en kombination av både kognitiva och icke-kognitiva egenskaper, och dessutom koppla skolresultat till socio-ekonomisk status senare i livet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook