Höglandet Småland

FARA – ny sjukdom har kommit till Sverige, kan sprida sig


Ny skadegörare på potatis har blivit funnen i Blekinge, meddelar nu Jordbruksverket.

Angrepp av rotgallnematoden, Meloidogyne chitwoodi, har för första gången konstaterats i Sverige. Skador på rötter och knölar har upptäckts i ett fält med stärkelsepotatis i Blekinge.

Odlaren vidtar nu åtgärder för att förhindra spridning från fältet och Jordbruksverket inventerar området för att se om fler fält är drabbade.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook