"Färjhages övertramp grund för uppsägning – byt ut kommunalråd och kommunchef i Vetlanda" | Höglandsnytt
Debatt Opinion Vetlanda

”Färjhages övertramp grund för uppsägning – byt ut kommunalråd och kommunchef i Vetlanda”

”Enda vettiga lösningen för att rädda kommunen vore att vi nu byter ut de tre kommunalråden och kommunchefen. Låt oppositionen ta över nu”, skriver Bertil Nilsson på Höglandsnytt Debatt på tal om förändring i kostorganisationen.

[adrotate banner=”6″]

Vetlanda är en egendomlig kommun. Kommunen har tre kommunalråd, varav det högsta är socialdemokrat men den politik som förs är moderat, styrd av Klas Håkansson (m) med benäget bistånd av kommunchefen Färjhage som borde vara neutral.
Det tredje kommunalrådet är mestadels osynligt, utom lönemässigt, på grund av arbete med centerkvinnorna.

Ett oeftergivligt krav på en tjänsteman är att vederbörande följer politiskt fattade beslut, är självständig och ej bunden till någon politiker.
Kommunchefens tillsättning av två nya chefer inom kostverksamheten har skett utan att politikerna tagit ställning till hur organisationen ska se ut. Detta vittnar om kommunchefens bristande erfarenhet och kunskaper.

Jag kan knappast tro att Färjhage gjort dessa dyrbara tillsättningar utan att först ha fått tillstånd av personal- och organisationsutskottets ordförande Håkansson. Färjhage är så till den grad beroende av vice kommunalrådet Håkansson, med vilken han har gemensamma ekonomiska intressen i Ramkvilla.
Kommunchefens kommentar till det inträffade är att om politikerna nu inte skulle fatta beslut enligt Färjhages modell kommer övertalighet att uppstå med de konsekvenser som följder därav.
Detta grova övertramp av kommunchefen, som ska vara ett föredöme för övriga tjänstemän, borde egentligen vara grund för uppsägning men inget av de tre kommunalråden (s, m eller c) har ens reagerat.

Enda vettiga lösningen för att rädda  kommunen vore att vi nu byter ut de tre kommunalråden och den kommunchef, som rekryteringskonsulten för övrigt avrått kommunen från att anställa.
Låt oppositionen, som bevisligen besitter kompetens, ta över makten nu! Att vänta till nästa val innebär en onödig fördröjning och hindrar en snabb förbättring till gagn för vår kommun.

Bertil Nilsson, Landsbro 

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Den nuvarnde situationen med beroendeförhållande mellan vice kommunalrådet Håkansson och kommunchefen är väldigt olycklig. De lever i det som närmast kan kallas för symbios, dvs de är för sin existens beroende av varandra. Ofattbart hur Håkansson kan ”valla” kommunchefen framför sig utan att någon av de två andra kommunalråden ( s eller c ) tar tag i bekymret. När någon av” Ramkvillabröderna”, Håkansson – Färjhage, agerar ja då vet man att bägge står bakom. Förslaget om att de båda borde avgå är klokt. Vill inte båda två lämna sina poster så borde åtminstone en av dessa två avgå. Ja egentligen skulle och borde den efter kommunvalet 2010 konstlade regeringsbildningen i Vetlanda kommun ( s, c och m ) upplösas så snart som möjligt! Det vore bäst för kommunens anseende. Visserligen är det två år till nästa val men låt oss snabbt få till stånd en nödvändig förändring!
    ”Leffe”

  2. Ja det är helt fantastiskt att en liten plutt kommun som Vetlanda ska behöva tre kommunalråd!! ju fler kockar desto sämre soppa är i detta fall ett sanningsord, anställda politiker som därmed också uppfyller ”kraven” eller rättare sagt yrkespolitiker som därmed får åka skärtpulka på sidan av gräddfilen av medborgares arbetsmarknad, och kan pensioneras före 50 års ålder, som debatteras livligt speciellt dessa dagar!! en skam för ”demokratin”

  3. Jag håller fullständigt med Bertil Nilsson och är glad att han engagerar sig i frågan. Kommunchefen och kommunalråden måste ta sitt ansvar och avgå om inte föraktet mot politiker och kommunledning ska öka i kommunen, vilket kan leda till att Sverigedemokraterna får ännu fler anhängare till nästa val. Nu är det viktigt att få tillbaka förtroendet från kommuninvånarna innan det är försent.

    Sen håller jag med föregående kommentarer, Vetlanda är alldeles för litet för att ha tre kommunalråd. Det är bättre om våra gemensamma skattepengar går till kärnverksamheten där man nu vill spara pengar och tjänster.

Kommentarer avstängda