Ekonomi Höglandet Nyheter

FARLIG UTVECKLING: Ekonomiska klyftorna växer – fler fattiga och fler rika

Inkomstklyftorna växer. I 273 kommuner har antalet rika hushåll ökat de fem senaste åren. Samtidigt ökar antalet fattiga hushåll i 264 kommuner och mellangruppen minskar. Skillnaderna ökar mest under 2014 och 2015.

Dagens Samhälle har granskat inkomstutvecklingen för de svenska hushållen under fem år. Kartläggningen visar att antalet hushåll som befinner sig i mellanskiktet minskar i nästan samtliga kommuner. I stället ökar ytterligheterna. Mest dramatisk är utvecklingen under 2014 och 2015.

– Generellt sett har inte löneskillnaderna ökat så mycket. Att skillnaderna har ökat beror framförallt på kapitalinkomster. Bostädernas prisuppgång har på lång sikt varit en drivkraft till ökade skillnader, säger Jesper Roine, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Av de 20 kommuner som har högst andel höginkomsttagare finns 14 i Stockholms län, två utanför Malmö och en utanför Göteborg.

Andelen hushåll med låga inkomster är högst i Värmland, Skåne och Jämtland. Lägst i Stockholms län och Halland.

Norrbotten är det minst ojämlika länet. Här är antalet ”medelinkomsttagare” nästan 8 procentenheter högre än i Stockholms län.

I kommuner med högt flyktingmottagande ökar fattigdomen snabbast. Granskningen visar att 30 av de 50 kommuner där låginkomsttagarna ökar mest också finns bland de 50 kommuner där kommunmottagandet av flyktingar varit högst de senaste fem åren.

Ännu fler med låg inkomst kan det bli 2018 när etableringsfasen avslutas för de som kom under flyktingkrisen hösten 2015, befarar kommunerna.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook