Småland Ydre

Fartygskatastrof vid Smålandskusten (på land)

Nu ska en simulering av en katastrofmedicinsk insats vid en större fartygskatastrof vid Sveriges östkust genomföras.

Övningen genomförs vid KMC i Linköping tisdagen 5e september.
Det handlar om att simulera en katastrofmedicinsk insats där Region Östergötlands katastrofmedicinska beredskap kommer att agera exempel. Scenariot utgår ifrån en olycka till sjöss som kräver insatser från hela det svenska krishanteringssystemet.

Aktiviteten under dagen kommer att vara hög där övningspersonalen interagerar med simuleringarna, vilket skapar ett realistiskt händelseförlopp som de måste hantera.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Katastrofmedicinskt centrum i Linköping (KMC) genomför övningen med stöd av Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen. Den är en del av det EU-stödda forskningsprojektet DARWIN

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook