Aneby Ekonomi Eksjö Höglandet Nässjö Sävsjö Tranås Vetlanda Ydre

FEL HÅLL: Svenskt jordbruk giftsprutas mer och mer

Svenskt jordbruk besprutas intensivare – trots ökad ekoodling. Trots att den ekologiska jordbruksarealen ständigt ökar i Sverige intensifieras landets bekämpningsmedelsanvändning. En ny undersökning från Naturskyddsföreningen visar att konventionell åkermark besprutas allt oftare med bekämpningsmedel.

– Besprutning med bekämpningsmedel hotar den biologiska mångfalden. Sveriges regering ansvarar för att reglera bekämpningsmedelanvändningen och måste öka insatserna om vi ska nå riksdagens miljömål, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen granskar sedan 2015 varje år användningen av bekämpningsmedel i det svenska jordbruket. I årets undersökning noteras att medan en allt större andel av den svenska åkerarealen odlas ekologiskt, utan kemisk bekämpning, har bekämpningsintensiteten ökat på den övriga arealen.

Under det senaste året kan en liten minskning skönjas, men sett över en femårsperiod ökar antalet årliga bekämpningar (hektardoser). Det totala antalet årliga hektardoser är lika stort idag som på 1980-talet, med skillnaden att de idag görs på en mycket mindre areal. Genomsnittet idag är fyra bekämpningar per hektar och år och är det högsta sedan statistik började föras på 80-talet.

Kemikalieinspektionen har visat att med ökad användning bekämpningsmedel i jordbruket ses en ökning av risken för negativa effekter på vattenlevande organismer.

– Flera europeiska länder har ökat insatserna för att begränsa användningen av bekämpningsmedel. Danmark har målmedvetet minskat bekämpningsmedelanvändningen genom tuffare skatter, medan Frankrike förbjuder preparat på nationell nivå. Sverige måste rycka upp sig och skärpa insatserna för att få bort dåliga kemikalier från jordbruket, säger Karin Lexén.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook