Nyheter

Femton kontrakt blir åtta i Växjö stift

Behovet av samverkan i större enheter gör att Växjö stift nu sett över sin kontraktsorganisation. Växjö stiftsstyrelse beslutade i dag att stiftets femton kontrakt ska bli åtta.

Förändringen innebär att ett antal kontrakt i stiftet läggs samman två och två eller tre och tre, medan kontrakten Tveta och Vista lämnas orörda. Den nya kontraktsorganisationen träder i kraft den 1 januari 2012.

Frågan om hur kontraktsindelningen ska se ut har utretts sedan 2007 och över 450 remissinstanser har haft möjlighet att yttra sig. Orsakerna till förändringarna är dels att ett flertal pastorat i stiftet har blivit större genom sammanläggningar under de senaste åren, och dels att flera kontrakt redan i dag har ett fungerande samarbete.

– När pastoraten blir större behöver även kontrakten bli större. Syftet med förändringarna är att hitta så bra former som möjligt för samverkan mellan församlingar och för stiftet att utföra sitt uppdrag, säger stiftsadjunkt Peter Bexell, som har utrett kontraktsindelningen.

På grund av den nya kontraktsindelningen kommer biskopen att utse nya kontraktsprostar. Det kommer att ske senare i höst.

Så här ser den nya kontraktsindelningen ut:

Kronobergs län:

Östra Värends kontrakt: Består av nuvarande Kinnevalds kontrakt, Konga kontrakt och Vidinge kontrakt.

Allbo-Sunnerbo kontrakt: Består av nuvarande Allbo kontrakt och Sunnerbo kontrakt.

Jönköpings län:

Tveta kontrakt: Oförändrat.

Vista kontrakt: Oförändrat.

Östbo-Västbo kontrakt: Består av nuvarande Östbo kontrakt och Västbo kontrakt.

Njudungs kontrakt: Består av nuvarande Västra Njudungs kontrakt och Östra Njudungs kontrakt.

Kalmar län:

Kalmar-Ölands kontrakt: Består av nuvarande Norra Möre kontrakt och Ölands kontrakt.

Stranda-Möre kontrakt: Består av nuvarande Södra Möre kontrakt och Stranda och Handbörds kontrakt.

Fakta om kontrakt

Stiften är indelade i kontrakt, som är en mellannivå mellan stift och församling. Varje kontrakt har en kontraktsprost som utses av biskopen. Prostens uppdrag är att biträda biskopen i att främja och utöva tillsyn i stiftet. Kontraktet kan också fungera som ett forum för samverkan över församlings- och pastoratsgränserna. Till exempel kan det i kontrakten anordnas gemensamma utbildningar, läger och kyrkohelger. Kontraktet är ingen egen juridisk person och inte heller någon egen administrativ nivå. Dess formella funktion är enbart att vara tjänstgöringsområde för en kontraktsprost.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook