Höglandet Jönköping Jönköpings län

FICK BAJS I LUNGORNA – Måste intensivvårdas

Skräcken på sjukhuset. En patient fick lunginflammation och behövde vård på intensivvårdsavdelning efter att rutinerna vid en bukoperation inte följts. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som skulle genomgå en bukoperation men som i samband med nedsövningen fick tarminnehåll i lungorna.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”När en operation likt denna görs finns rutiner om att en slang ska föras ned i matstrupen för att minska risken för denna komplikation, men rutinen följdes inte. Detta ledde till att patienten drabbades av lunginflammation och fick vårdas på intensivvårdsavdelning. Patienten återhämtade sig utan bestående fysiska men”, berättar Anders Sjögren, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook