Jönköping Jönköpings län

Fick inte komma till läkare på tre år – cancern spred sig i kroppenInspektionen för vård och omsorg meddelar nu beslut i ett ärende som handlar om att patient med en cancersjukdom inte kallades till återbesök.

Ärendet handlar om en patient som behövde komma på kontroller till läkare på sjukhus i Jönköpings län för sin cancersjukdom. Planeringen för kontrollerna brast och patienten kallades inte till återbesök på tre år.

”Under tiden fick patienten återfall i sin cancersjukdom, vilket innebar att diagnosen fördröjdes. Detta hade i sig ingen betydelse för behandlingen av sjukdomen, eftersom återfallet inte kan behandlas i botande syfte”, säger Axel Ros, chefläkare och ansvarig för lex Maria i region Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Handläggare på bedömer att sjukvårdsledningen på region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder.

Inspektionen för vård och omsorg avslutar utredningen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook