Höglandet Jönköping Jönköpings län

Fick inte sin medicin, fick hjärtinfarkt istället

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar nu beslut i ett ärende som handlar om att en patient inte fick utskrivet läkemedel som skulle minska risken för blodpropp efter ballongvidgning.

Ärendet handlar om en patient som efter genomförd ballongvidgning vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping av kärl i hjärtat inte fick utskrivet läkemedel som behövs för att minska risken för blodproppar i kärlen, där en stent (rörformat metallnät) satts in.

”Detta bidrog till att patienten en vecka senare fick en mindre hjärtinfarkt”, säger Axel Ros, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook