Jönköping Jönköpings län

Fick mat i lungan – allvarligt skadad på sjukhuset


Slangen sattes fel och maten åkte rakt ner i lungan med allvarliga skador som följd. Nu anmäls sjukhuset.

Anmälan gäller en patient med sväljningsbesvär som fick näring genom en tunn slang (nasogastrisk sond). Slangen sattes dock fel och patienten fick sondmaten i lungan.

Sjukvårdsledningen vid region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.
Personal på Ryhov har själva utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet vidare till Inspektionen för vård och omsorg för granskning.

”Av misstag hamnade slangen i lungan och sondmaten kom istället ned i lungan. Till följd av detta drabbades patienten av lunginflammation, vilket förlängde vården några dygn. Patienten har helt hämtat sig efter denna händelse”, säger Axel Ros, chefläkare och ansvarig för lex Maria i Region Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected]oglandsnytt.se Gilla oss på Facebook