Småland

Fick med för livet – läkaren glömde bort akut sjuk patient

Ledningen för länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter fördröjd behandling av en njurkomplikation.

Fallet gäller en man med konstgjort blodkärl till sin enda kvarvarande njure efter en tidigare operation av stora kroppspulsådern.

Mannen kom in akut kvällstid på grund av sviktande njurfunktion, sannolikt sedan två dygn tillbaka. Han remitterades efter telefonkontakt omedelbart vidare till jourhavande kirurg med misstanke på stopp i det konstgjorda blodkärlet.

”Kirurgen kunde inte omedelbart ta sig an patienten och förefaller därefter ha glömt ärendet under natten varför ett antal timmar passerade utan ytterligare aktivitet. Fallet uppmärksammas direkt påföljande morgon och efter mycket snabb handläggning transporterades patienten till universitetsklinik för åtgärd. Det går inte att bedöma om patientens bestående njurfunktionsnedsättning efter denna händelse hade kunnat undvikas om handläggningen inte fördröjts”, säger Chefläkare Rolf Sandin i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook